Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2021:6158 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 juni 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:6158

Datum: 22-06-2021

Onderwerp: Verjaring

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Pensioenzaak. Verplichtstellingsbesluiten van een Pensioenfonds kunnen op rechtmatigheid getoetst worden door de civiele rechter, in het bijzonder op verenigbaarheid met hogere regelgeving. Daarnaast kunnen aan de inhoud of de wijze van totstandkoming van een algemeen verbindend voorschrift zodanig ernstige gebreken kleven dat dit voorschrift om die reden niet als grondslag kan dienen voor daarop in concrete gevallen te baseren beslissingen. Bij deze toetsing vormen de algemene rechtsbeginselen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een belangrijk richtsnoer. Na toetsing blijkt dat van onverbindendheid van de diverse verplichtstellingsbesluiten van het Pensioenfonds geen sprake is en dat het bedrijf in kwestie valt onder de werkingssfeer daarvan. Bedrijf moet alsnog verschuldigde premie met rente en incassokosten voldoen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. dr. mr. Mark Heemskerk

advocaat Held Advocaten bijzonder hoogleraar pensioenrecht Radboud Universiteit

mr. Jorn de Bruin

advocaat AKD Benelux lawyers