Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 23 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2020:791 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2020.

ECLI:EU:C:2020:791

Datum: 06-10-2020

Onderwerp: Tendensen

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2020.La Quadrature du Net e.a. tegen Premier ministre e.a.Verzoeken van de Conseil d'État (Frankrijk) en het Grondwettelijk Hof (België) om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Verwerking van persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie – Aanbieders van elektronischecommunicatiediensten – Aanbieders van opslagdiensten en aanbieders van toegang tot het internet – Algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers‑ en locatiegegevens – Geautomatiseerde analyse van de gegevens – Toegang in real time tot de gegevens – Bescherming van de nationale veiligheid en bestrijding van terrorisme – Bestrijding van criminaliteit – Richtlijn 2002/58/EG – Werkingssfeer – Artikel 1, lid 3, en artikel 3 – Vertrouwelijk karakter van elektronische communicatie – Bescherming – Artikel 5 en artikel 15, lid 1 – Richtlijn 2000/31/EG – Werkingssfeer – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 4, 6 tot en met 8 en 11 en artikel 52, lid 1 – Artikel 4, lid 2, VEU.Gevoegde zaken C-511/18, C-512/18 en C-520/18.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

prof. mr. Bas Steins Bisschop

adviseur UdinkSchepel Advocaten bijzonder hoogleraar Corporate Law and Corporate Governance De Nyenrode Business Universiteit