Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 23 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2023:207 Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 maart 2023.

ECLI:EU:C:2023:207

Datum: 16-03-2023

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Economisch ordeningsrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 maart 2023.Towercast SASU tegen Autorité de la concurrence en Ministère de l’Économie.Verzoek van de Cour d'appel de Paris om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Mededinging – Controle op concentraties van ondernemingen – Verordening (EG) nr. 139/2004 – Artikel 21, lid 1 – Exclusieve toepasselijkheid van deze verordening op transacties die onder het begrip ‚concentratie’ vallen – Draagwijdte – Concentratie die geen communautaire dimensie heeft, die onder de in het recht van een lidstaat vastgestelde drempels voor een verplichte ex-antecontrole blijft en die niet naar de Europese Commissie is verwezen – Door de mededingingsautoriteiten van die lidstaat verrichte toetsing van deze transactie aan artikel 102 VWEU – Toelaatbaarheid.Zaak C-449/21.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Martijn van de Hel

advocaat en partner Maverick Advocaten N.V.

mr. Cyriel Ruers

advocaat en partner Maverick Advocaten N.V.