Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:419 Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 2 juni 2022.

ECLI:EU:C:2022:419

Datum: 02-06-2022

Onderwerp: Reikwijdte begrip ‘ arbeid’

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 2 juni 2022.Ligebehandlingsnævnet, optredend namens A tegen HK/Danmark en HK/Privat.Verzoek van de Østre Landsret om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Verbod van discriminatie op grond van leeftijd – Richtlijn 2000/78/EG – Artikel 3, lid 1, onder a) en d) – Werkingssfeer – Ambt van gekozen voorzitter van een werknemersorganisatie – Statuten van deze organisatie die bepalen dat enkel leden die op de dag van de verkiezing de leeftijd van 60 of 61 jaar nog niet hebben bereikt, in aanmerking komen voor het voorzitterschap.Zaak C-587/20.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. drs. Jan-Peter Loof

Universiteit Leiden constitutioneel recht en mensenrechten