Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 11 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2015:710 Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 oktober 2015.

ECLI:EU:C:2015:710

Datum: 21-10-2015

Onderwerp: Ouderlijke verantwoordelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 oktober 2015.Vasilka Ivanova Gogova tegen Ilia Dimitrov Iliev.Verzoek van de Varhoven kasatsionen sad om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Werkingssfeer – Artikel 1, lid 1, onder b) – Toekenning, uitoefening, overdracht, beperking of beëindiging van de ouderlijke verantwoordelijkheid – Artikel 2 – Begrip ‚ouderlijke verantwoordelijkheid’ – Geding tussen de ouders met betrekking tot de reis van hun kind en de afgifte van een paspoort aan dit kind – Prorogatie van rechtsmacht – Artikel 12 – Voorwaarden – Aanvaarding van de bevoegdheid van de aangezochte gerechten – Verweerder niet verschenen – Geen betwisting van de bevoegdheid door de door de aangezochte gerechten ambtshalve aangewezen vertegenwoordiger van de verweerder.Zaak C-215/15.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Fatih Ibili

raadsheer Gerechtshof Den Haag hoogleraar Personen-, familie- en jeugdrecht Rijksuniversiteit Groningen

mr. dr. Jan-Ger Knot

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden docent Rijksuniversiteit Groningen