Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 11 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2018:265 Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 april 2018.

ECLI:EU:C:2018:265

Datum: 19-04-2018

Onderwerp: Ouderlijke verantwoordelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 april 2018.Procedure ingeleid door Alessandro Saponaro en Kalliopi-Chloi Xylina.Verzoek van de Eirinodikeio Lerou om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Gerecht van een lidstaat waar een verzoek tot machtiging om een nalatenschap namens een minderjarig kind te verwerpen is ingediend – Bevoegdheid in ouderlijke zaken – Prorogatie van rechtsmacht – Artikel 12, lid 3, onder b) – Aanvaarding van de bevoegdheid – Voorwaarden.Zaak C-565/16.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Fatih Ibili

raadsheer Gerechtshof Den Haag hoogleraar Personen-, familie- en jeugdrecht Rijksuniversiteit Groningen

mr. dr. Jan-Ger Knot

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden docent Rijksuniversiteit Groningen