Centrale Raad van Beroep 22 mei 2019

ECLI:NL:CRVB:2019:1874

Datum: 22-05-2019

Onderwerp(en): Betalingsonmacht

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Betalingsverplichting waarvan overneming wordt verzocht, zijnde de schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, heeft geen betrekking op de in artikel 64 van de WW genoemde tijdvakken. Ter zitting is gebleken dat met de werkgeefster overeengekomen vergoeding niet is aangewend voor de opbouw of aankoop van een pensioen. Anders dan door appellant gesteld, is daarom artikel 64, eerste lid, aanhef en onder c, van de WW niet van toepassing. Het beroep op de Richtlijn 2008/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever slaagt niet.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: