Rechtbank Rotterdam 1 maart 2024 Hoge Raad 16 februari 2024 Raad van State 7 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 1 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2021:1281 Centrale Raad van Beroep 25 mei 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:1281

Datum: 25-05-2021

Onderwerp: Problemen om via videobellen deel te nemen aan een zitting

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Verzoek om voorlopige voorziening. Onmiddellijk uitspraak in hoofdzaak. Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand. Medische kosten in Egypte en griffierecht. Territorialiteitsbeginsel. Geen zeer dringende redenen. Niet gehoord in bezwaar. Problemen om via videobellen deel te nemen aan zitting. Eigen verantwoordelijkheid om deelname aan zitting mogelijk te maken. Verzoeker is op 27 september 2017 in Egypte bij een busongeluk betrokken en verblijft sindsdien in Egypte. Gelet op het in artikel 11 lid 1 van de PW neergelegde territorialiteitsbeginsel heeft verzoeker om die reden geen recht op bijstand. Er is geen acute noodsituatie om met toepassing van artikel 16 lid 1 van de PW bijstand te verlenen. Dat het college verzoeker niet heeft gehoord wordt met artikel 6:22 van de Awb gepasseerd. Niet is gebleken dat appellant zich niet deugdelijk heeft kunnen verdedigen. De rechtbank heeft verzoeker uitgenodigd voor het deelnemen aan een zitting via een (video)belverbinding op 12 januari 2021. Nadat was gebleken dat verzoeker technische problemen had, waardoor hij geen videoverbinding kon maken, heeft de rechtbank verzoeker uitgenodigd voor een nieuwe zitting op 4 maart 2021. Verzoeker heeft niet deelgenomen aan de zitting. Hiermee heeft de rechtbank verzoeker voldoende in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de zitting. Dat verzoeker problemen had met het tot stand brengen van de videoverbinding dan wel dat hij geen geld had om de rechtbank te bellen, laat onverlet dat het de eigen verantwoordelijkheid van verzoeker is om deelname aan de zitting bij de rechtbank mogelijk te maken.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Lucienne Hoenselaar

advocaat Weebers Vastgoed Advocaten