Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2019:1213 Centrale Raad van Beroep 4 april 2019

ECLI:NL:CRVB:2019:1213

Datum: 04-04-2019

Onderwerp: Bezwaartermijn

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Er is aanleiding te betwijfelen dat de bestreden besluiten, gedateerd 16 februari 2017, ook op 16 februari 2017 zijn verzonden. Wel ontvangen op 18 februari 2017. De beroepstermijn is gaan lopen op 18 februari 2017 en eindigde op vrijdag 31 maart 2017. Het beroepschrift is gedateerd 29 maart 2017 en is op dinsdag 4 april 2017, twee werkdagen na de laatste dag van de beroepstermijn, door de rechtbank ontvangen. Onleesbaar poststempel. Het beroepschrift wordt geacht tijdig ter post te zijn bezorgd. Er zijn geen feiten bekend op grond waarvan het aannemelijk is dat het later ter post is bezorgd. De rechtbank heeft de beroepen ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

Ga naar uitspraak