Centrale Raad van Beroep 6 februari 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:257

Datum: 06-02-2020

Onderwerp(en): ECLI:NL:CRVB:2020:257

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Afwijzing aanvraag om zorg op grond van de Wlz. Uit het medisch advies volgt dat appellante zelf de regie kan voeren, hulp in kan roepen en deze veilig kan afwachten. Er kan niet geoordeeld worden dat sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24-uurs zorg in de nabijheid.