Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023 Rechtbank Rotterdam 17 oktober 2023 Hoge Raad 25 augustus 2023 Rechtbank Rotterdam 14 augustus 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CBB:2021:101 College van Beroep voor het bedrijfsleven 2 februari 2021

ECLI:NL:CBB:2021:101

Datum: 02-02-2021

Onderwerp: Motivering boete

Rechtsgebiedenregister: Financieel recht

Vindplaats: Extern

Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Regeling integere bedrijfsvoering Wtt 2014. Bestuurlijke boete wegens overtreding van de bij en krachtens artikel 10 Wtt gestelde regels inzake het cliëntenonderzoek. Motiveringsgebrek boetehoogte. Rechtsgevolgen blijven in stand.

Ga naar uitspraak