Hoge Raad 23 februari 2018

ECLI:NL:HR:2018:281

Datum: 23-02-2018

Onderwerp(en): Waarderingsmethode

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Huwelijksvermogensrecht. Verdeling huwelijksgemeenschap na echtscheiding. Wijze van vaststellen belastinglatentie lijfrentepolissen (HR 24 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6095). Peildatum waardering echtelijke woning.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: