Gerechtshof Amsterdam 2 december 2014

ECLI:NL:GHAMS:2014:5168

Datum: 02-12-2014

Onderwerp(en): Wettelijke informatieplicht executeur

Erfrecht. Boedelbeschrijving. Wettelijke informatieplicht executeur. Rekening en verantwoording executeur.

Uitleg testament. Berekening legitimaire massa. Relevante kosten bij berekening van de legitimaire massa.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel