Gerechtshof Amsterdam 28 juli 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:2110

Datum: 28-07-2020

Onderwerp(en): De vraag of het ter beschikking hebben van een leaseauto als arbeidsvoorwaarde moet worden aangemerkt

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

De vraag of het ter beschikking hebben van een leaseauto als arbeidsvoorwaarde moet worden aangemerkt, kan niet voor alle 24 in de procedure betrokken werknemers gezamenlijk worden beantwoord. Het ter beschikking hebben van een leaseauto is een arbeidsvoorwaarde (geworden) voor die werknemers met wie dat uitdrukkelijk is overeengekomen alsmede voor diegenen die langer dan 10 jaar een leaseauto ter beschikking hebben gehad omdat de steeds voor 5 jaar aangegane leaseovereenkomst dan tenminste tweemaal is verlengd, zodat de werknemers er gerechtvaardigd op mochten vertrouwen dat zij in beginsel de resterende tijd van hun arbeidsovereenkomst recht zouden hebben op een leaseauto.

Voor die werknemers met wie een wijzigingsbeding is overeengekomen leidt de belangafweging van artikel 7:613 BW er in het onderhavige geval niet toe dat het belang van de werknemers bij voortzetting van het gebruik van de leaseauto naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken voor het belang van de werkgever.

Spreker(s)