Gerechtshof Amsterdam 4 december 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:4469

Datum: 04-12-2018

Onderwerp(en): Procesrecht | houdt een verzoek van de werkgever om de werknemer te veroordelen tot schadevergoeding verband met verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Disfunctioneren belastingadviseur. Werkgever heeft werknemer voldoende gelegenheid geboden tot verbetering. Nevenwerkzaamheden van werknemer niet onwaarschijnlijk, maar geen ernstig verwijtbaar handelen en daarmee recht op de transitievergoeding. Evenmin is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen van werkgever, zodat een billijke vergoeding niet aan de orde is. Werkgever is niet-ontvankelijk in de vermeerdering van eis aangezien de verzochte schadevergoeding geen verband houdt met het ontbindingsverzoek.

Art. 7:669 lid 3, 7:673, 7:671b lid 8, sub c, 7:683, 7:686a BW, 130 en 353 Rv.