Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2022:7869 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 september 2022

ECLI:NL:GHARL:2022:7869

Datum: 13-09-2022

Onderwerp: Art. 6:171/181/170 BW

Rechtsgebiedenregister: Letselschaderecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nlVervolg op ECLI:NL:GHARL:2022:4188. Bij bedrijfsongeval gewonde werknemer spreekt de hoofdaannemer aan. In het tussenarrest is al bepaald dat artikel 7:658 lid 4 BW in dit geval niet toepasselijk is.
In dit eindarrest wordt geoordeeld dat de werknemer onvoldoende heeft onderbouwd dat aan de vereisten voor toewijzing van de vordering op grond van artikel 6:171 BW is voldaan. De vordering wordt dan ook afgewezen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht