Hoge Raad 24 november 2023 Rechtbank Rotterdam 17 november 2023 Hoge Raad 10 november 2023 Rechtbank Amsterdam 8 november 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2019:4239 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 mei 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:4239

Datum: 16-05-2019

Onderwerp: Gesloten stelsel

Overige onderwerpen: Gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Verzoek tot benoeming deskundige en ontslag executeur. Uiterste wilsbeschikking strekkende tot benoeming deskundige nietig. Ontvankelijkheid. 4:42 lid 1 BW.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht