Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 september 2018

ECLI:NL:GHARL:2018:8568

Datum: 25-09-2018

Onderwerp(en): Loon in derde ziektejaar

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Uitzendovereenkomst. Inlenersbeloning. Toepassing artikel 19 lid 5 b ABU-CAO. Doorbetalingsverplichting derde ziektejaar tot 70% van het salaris.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: