Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHDHA:2022:2458 Gerechtshof Den Haag 13 december 2022

ECLI:NL:GHDHA:2022:2458

Datum: 13-12-2022

Onderwerp: Stilzwijgende overeenkomst en overlijden?

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Avdr.nlGeschil tussen partner van erflaatster en erfgenamen over afwikkeling vermogensrechtelijke gevolgen van samenwoning.
Stilzwijgende afspraak tot obligatoire gemeenschap van woning? Ongerechtvaardigde verrijking.
Is de verlengde verjaringsregeling voor echtgenoten van artikel 3:320 jo 3: 321 lid 1 sub a BW van overeenkomstige toepassing?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht