Gerechtshof Den Haag 4 april 2017

ECLI:NL:GHDHA:2017:1808

Datum: 04-04-2017

Onderwerp(en): bewijsvermoeden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Huwelijksvermogenrecht. Behoren aandelen in een Beheer B.V. tot het te verrekenen vermogen. Zijn deze aandelen al dan niet verworven met overgespaard inkomen? Stelplicht en bewijslast. Bewijsvermoeden artikel 1:141 lid 3 BW. Bewijsaanbod. Hof laat de man toe tot het bewijs van zijn stelling dat de aandelen Beheer B.V. zijn volgestort met andere financiële middelen dat die welke tot het te verrekenen vermogen (zouden) behoren.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: