Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2013:BY8143 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10 januari 2013

ECLI:NL:GHSHE:2013:BY8143

Datum: 10-01-2013

Onderwerp: Een overview

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Uithuisplaatsing; zelfstandige rechtsingang minderjarigen?; ontvankelijkheid minderjarigen; artikel 12 IVRK; artikel 6 EVRM; artikelen 24 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de EU; bijzonder curator; rechtens afdwingbare aanwezigheid advocaat bij horen minderjarigen?; artikel 809 Rv; recht van minderjarigen op inzage en afschrift; artikel 811 lid 1 Rv.

Ga naar uitspraak