Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 maart 2021

ECLI:NL:GHSHE:2021:747

Datum: 16-03-2021

Onderwerp(en): Expediteursverklaring

Rechtsgebiedenregister: Transport- en handelsrecht

Vervoer onder CMR van Nederland naar Turkije;

Expediteursverklaring als bedoeld in art. 8:62 lid 3 niet constitutief; opdrachtgever bevoegd vanaf moment kennisgeving uitoefening rechten aan expediteur; als dit ná het verstrijken van de verjaringstermijn geschiedt zijn door de opdrachtgever geen, althans slechts verjaarde afzendersrechten verkregen