Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2023 Gerechtshof Den Haag 11 juli 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2023 Rechtbank Amsterdam 13 juni 2023 Rechtbank Noord-Nederland 2 juni 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHSHE:2021:747 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 maart 2021

ECLI:NL:GHSHE:2021:747

Datum: 16-03-2021

Onderwerp: Expediteursverklaring ECLI:NL:GHSHE:2021:747 Feiten

Rechtsgebiedenregister: Transport- en handelsrecht

Vindplaats: Extern

Vervoer onder CMR van Nederland naar Turkije;Expediteursverklaring als bedoeld in art. 8:62 lid 3 niet constitutief; opdrachtgever bevoegd vanaf moment kennisgeving uitoefening rechten aan expediteur; als dit ná het verstrijken van de verjaringstermijn geschiedt zijn door de opdrachtgever geen, althans slechts verjaarde afzendersrechten verkregen

Ga naar uitspraak