Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2 juni 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:1701

Datum: 02-06-2020

Onderwerp(en): Rechtspositie van stagiaires en vrijwilligers

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Letselschaderecht

Letselschadezaak; aansprakelijkheid van vrijwilligersorganisatie op grond van artikel 6:162 BW (Kelderluik); vrijwilliger klom in circa 6 meter hoge kerstboom om trektouw aan te brengen, is daarbij uit de boom gevallen en liep een complete dwarslaesie op; organisatie heeft zorgplicht geschonden door te voren niet te beoordelen op welke wijze deze gevaarlijke activiteit het beste had moeten worden uitgevoerd; geen analogische toepassing van artikel 7:658 lid 4 BW.

Spreker(s)

prof.mr.-Fokko-Oldenhuis.jpg
prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen, de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: