Hoge Raad 1 mei 2020

ECLI:NL:HR:2020:830

Datum: 01-05-2020

Onderwerp(en): Inzagerecht -algemeen

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019ie Rv (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)? Zaak zelf: art. 81 lid 1 RO(bewijsbeslag; vereiste van bepaaldheid bij inzagevordering art. 843a Rv.).