Hoge Raad 11 april 2014

ECLI:NL:HR:2014:904

Datum: 11-04-2014

Uitspraak naam: UWV/Econcern

Onderwerp(en): Hoofdelijke aansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Vermogensrecht. Vennootschapsrecht. Aansprakelijkheidsverklaring moedermaatschappij voor schulden dochtermaatschappij, art. 2:403 lid 1 onder f BW. Leidt bevoorrechte vordering op dochtermaatschappij tot bevoorrechte vordering op moedermaatschappij? Wettelijke grondslag voorrechten, art. 3:278 lid 2 BW. Richtlijnconforme interpretatie? Art. 57 lid 1 onder c Vierde Richtlijn betreffende de jaarrekening (78/660/EEG). Samenhang met 13/02589.

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Etzel van Dooren

universitair docent Universiteit Utrecht, ondernemingsrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: