Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2023 Gerechtshof Den Haag 11 juli 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2023 Rechtbank Noord-Nederland 2 juni 2023 Gerechtshof Den Haag 30 mei 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2015:2528 Hoge Raad 11 september 2015

ECLI:NL:HR:2015:2528

Datum: 11-09-2015

Uitspraak naam: Veldhuizen/Beurskens

Onderwerp: Opvolgend vervoer (34 e.v. CMR)

Rechtsgebiedenregister: Transport- en handelsrecht

Vindplaats: Extern

Internationaal goederentransport. Opvolgend vervoer in de zin van at. 34-40 CMR? Uitleg CMR aan de hand van Weens Verdragenverdrag (HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2043, NJ 2014/295). Doel en strekking art. 36-39 CMR. In verhaalsprocedure op de voet van art. 39 CMR uitgesloten verweren.

Ga naar uitspraak