Hoge Raad 13 december 2019

ECLI:NL:HR:2019:1941

Datum: 13-12-2019

Onderwerp(en): Grievenstelsel in hoger beroep:

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Procesrecht. Opheffing dwangsom. Art. 611d Rv. Is het de dwangsomrechter toegestaan om de dwangsom op te heffen omdat de hoofdveroordeling is uitgevoerd? Taakverdeling tussen dwangsomrechter en executierechter. Geen grief tegen onjuiste maatstaf vonnis voorzieningenrechter.