Hoge Raad 13 november 2020

ECLI:NL:HR:2020:1785

Datum: 13-11-2020

Onderwerp(en): Art. 3:4 BW

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Insolventierecht

Wetsartikelen: Art. 3:4 lid 2 BW

Goederenrecht. Bestanddeelvorming (art. 3:4 lid 2 BW). Fysieke verbondenheid met hoofdzaak. Is gestold aluminium in ovens van elektrolysefabriek bestanddeel geworden van de ovens en elektrolysefabriek? Beschadiging van betekenis. Fysieke of vermogensrechtelijke gevolgen van afscheiding? Ingangsdatum wettelijke rente. Samenhang met zaak 19/00263 en 19/00271.

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. dr. Pernille van der Plank

adviseur Houthoff universitair docent Molengraaff instituut

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: