Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2024:217 Hoge Raad 9 februari 2024

ECLI:NL:HR:2024:217

Datum: 09-02-2024

Onderwerp: Procesbevoegdheid & pandrecht naar aanleiding van kansschadeprocedure

Rechtsgebiedenregister: Insolventierecht, Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Procesrecht. Pandrecht. Schorsing en hervatting geding (art. 225 lid 1, aanhef en onder c, Rv en art. 227 Rv). Kan pandhouder die na mededeling van pandrecht inningsbevoegd wordt (3:246 lid 1 BW), door middel van schorsing en hervatting lopende procedure overnemen van pandgever?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)