Hoge Raad 14 februari 2014

ECLI:NL:HR:2014:277

Datum: 14-02-2014

Onderwerp(en): Proces-verbaal

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Vreemdelingenrecht, Burgerlijk procesrecht

Artikel 6, lid 2, AKW; artikel 8 Vw 2000; artikel 3 Vierde Protocol bij het EVRM. Staatsburger van een derde land die een afgeleid verblijfsrecht kan ontlenen aan EU-burgerschap van zijn kind, wordt niet van de verzekering uitgesloten door koppelingswetgeving (artikel 6, lid 2, AKW). Artikel 6, lid 2, AKW is niet in strijd met artikel 3 Vierde Protocol EVRM.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: