Hoge Raad 15 september 2017

ECLI:NL:HR:2017:2360

Datum: 15-09-2017

Onderwerp(en): Informatieplicht

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 6:96 lid 3 BW, Art. 81 lid 1 RO, Art. 237 Rv., Art. 6 EVRM, Art. 21 Rv., Art. 130 Rv., Art. 238 Rv., Art. 239 Rv., Art. 240 Rv., Art. 424 Rv., Art. 130 lid 1 Rv., Art. 130 lid 2 Rv., Art. 6:96 lid 2 BW

Spreker(s)

Prof-v2.mr.-M.J.A.M.-Ahsmann-image.jpg
prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-W.D.H.-Asser-image.jpg
prof. mr. Daan Asser

hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-T.R.-Hidma-image.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-G.-van-Rijssen-image.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: