Hoge Raad 15 september 2017

ECLI:NL:HR:2017:2360

Datum: 15-09-2017

Onderwerp(en): HR 19 juni 2009, RvdW 2009, 767 ( Wertenbroek /Van Vlerken) -grieven toeschietelijk interpreteren-ondergrens: kenbaarheid-niet later dan bij MvG /MvA -ook grondslagwijziging en eiswijziging vallen onder de tweeconclusie regel-HR 15 september 2017, EC

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 6:96 lid 3 BW, Art. 81 lid 1 RO, Art. 237 Rv., Art. 6 EVRM, Art. 21 Rv., Art. 6:96 lid 2 BW, Art. 130 Rv., Art. 238 Rv., Art. 239 Rv., Art. 240 Rv., Art. 424 Rv., Art. 130 lid 1 Rv., Art. 130 lid 2 Rv.

Up-to-date blijven over Hoge Raad 15 september 2017

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

hoogleraar burgerlijk procesrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel
Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: