Hoge Raad 19 oktober 2018

ECLI:NL:HR:2018:1975

Datum: 19-10-2018

Onderwerp(en): Aansprakelijkheid werkgever voor arbeidsgerelateerd verkeersongeval

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Letselschaderecht, Vastgoedrecht

Wetsartikelen: Art. 612 Rv, Art. 7:658 BW, Art. 7:611 BW

Procesrecht. Arbeidsrecht. Aansprakelijkheid werkgever voor arbeidsgerelateerd verkeersongeval (art. 7:611 BW). Gebondenheid rechter in schadestaatprocedure (art. 612 Rv) aan in hoofdprocedure vastgestelde grondslag voor aansprakelijkheid. Uitleg arrest in hoofdprocedure, in het licht van de toenmalige rechtspraak over werkgeversaansprakelijheid.

Spreker(s)

Luuk-Reurich.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel