Hoge Raad 22 december 2009

ECLI:NL:HR:2009:BK3068

Datum: 22-12-2009

Onderwerp(en): Algemene uitgangspunten

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Onteigeningsrecht. Vervroegde onteigening. Onteigende hoeft voorafgaande aan de inschrijving van het onteigeningsvonnis in het algemeen geen schadebeperkende maatregelen te treffen, ook al is hij bekend met het voornemen over te gaan tot onteigening. Schadeloosstelling. Vaststelling kosten bijstand.