Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 22 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:649 Hoge Raad 21 april 2023

ECLI:NL:HR:2023:649

Datum: 21-04-2023

Onderwerp: Verklaring als bedoeld in art. 2:403 lid 1 sub f BW, Borgstelling of hoofdelijke aansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Financieel recht, Insolventierecht, Onteigeningsrecht, Cassatie

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Onteigening vermogensbestanddelen en effecten SNS Reaal en SNS Bank. Verzoek tot vaststelling schadeloosstelling, art. 6:8-10 Wft. Waardering achtergestelde vorderingen, uitleg achterstellingsbepalingen, verifieerbaarheid vorderingen, rangorde vorderingen in verband met art. 128 Fw en rente na datum hypothetische faillietverklaring. Te verwachten toekomstperspectief, langjarige afwikkeling faillissement (run-off), bepalen disconteringsvoet, risico's en onzekerheden op peiltijdstip. Kostenvergoedng, art. 6:11 lid 4 Wft, redelijkheid, door ondernemingskamer bepaald maximumbedrag.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen

mr. William Schonewille

advocaat en partner BarentsKrans