Hoge Raad 22 februari 2019

ECLI:NL:HR:2019:274

Datum: 22-02-2019

Onderwerp(en): Belanghebbende | BPR

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Procesrecht. Faillissementsrecht. Vervolg van HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1100. Niet-ontvankelijkheid van gefailleerde in cassatieberoep na overneming van appelprocedure door curatoren (art. 27 lid 3 Fw).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: