Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:955 Hoge Raad 23 juni 2023

ECLI:NL:HR:2023:955

Datum: 23-06-2023

Onderwerp: Verval van verlofdagen

Overige onderwerpen: Vakantiedagen, Verjaringstermijn, Verval vakantiedagen

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Arbeidsrecht. Uitbetaling opgebouwde, maar niet-genoten vakantiedagen. Zorg- en informatieverstrekkingsplicht werkgever. Verjaring? Toepasselijkheid art. 7:642 BW. HvJEU 6 november 2018, zaak C-648/16, ECLI:EU:C:2018:874 (Max Planck); HvJEU 22 september2022, zaak C-120/21, ECLI:EU:C:2022:718 (LB).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten