Hoge Raad 23 juni 2017

ECLI:NL:HR:2017:1149

Datum: 23-06-2017

Onderwerp(en): Stelplicht en bewijslastverdeling

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 6:76 BWSM, Art. 6:173 BWSM, Art. 6:181 lid 1 BWSM, Art. 6:173 BW, Art. 6:162 BWSM, Art. 6:171 BWSM

Onrechtmatige daad. Brand ontstaan tijdens sloopwerkzaamheden op Sint Maarten. Verzekeraars vorderen aan verzekerde uitgekeerd schadebedrag van hoofdaannemer en onderaannemers. Is oorzaak brand gelegen in gebrekkige compressor? Art. 6:173 BW Sint Maarten. Omkering bewijslast? Passeren van bewijsaanbod. Onvoldoende toezicht of voorzorgsmaatregelen?

Spreker(s)

prof-v2.-mr.-W.D.H.-Asser-image.jpg
prof. mr. Daan Asser

hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-T.R.-Hidma-image.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: