ECLI:NL:HR:2017:1149

Datum: 23-06-2017

Onderwerp: Stelplicht en bewijslastverdeling

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 6:173 BW, Art. 6:162 BWSM, Art. 6:171 BWSM, Art. 6:76 BWSM, Art. 6:173 BWSM, Art. 6:181 lid 1 BWSM

Vindplaats: Extern

Onrechtmatige daad. Brand ontstaan tijdens sloopwerkzaamheden op Sint Maarten. Verzekeraars vorderen aan verzekerde uitgekeerd schadebedrag van hoofdaannemer en onderaannemers. Is oorzaak brand gelegen in gebrekkige compressor? Art. 6:173 BW Sint Maarten. Omkering bewijslast? Passeren van bewijsaanbod. Onvoldoende toezicht of voorzorgsmaatregelen?

Ga naar uitspraak