Hoge Raad 24 juni 2016

ECLI:NL:HR:2016:1273

Datum: 24-06-2016

Onderwerp(en): Eenmalige schade

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening van verontreinigd perceel dat deel uitmaakt van een complex; minderwaarde perceel of omslag over het hele complex (art. 40d Ow)? Moet rekening worden gehouden met mogelijke aansprakelijkheid van onteigenaar voor de bodemverontreiniging van het onteigende? Noodzaak van vervangende aankoop (wederbelegging).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: