Hoge Raad 26-06-2020

ECLI:NL:HR:2020:1148

Datum: 26-06-2020

Onderwerp(en): Is het toegestaan een persoon wegens de verdenking van drugsmisbruik tijdelijk onvrijwillig op te nemen in een ziekenhuis en psychiatrische instelling omdat hij weigert een drugsonderzoek te ondergaan

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Overheidsaansprakelijkheid. Is de Staat gehouden om vrouwelijke IS-uitreizigers en hun kinderen te repatriëren of zich daartoe in te spannen? Mensenrechten; rechtsmacht buiten grondgebied Staat; art. 1 EVRM, art. 2 IVBPR en art. 2 IVRK. Zorgvuldigheidsnorm; art. 6:162 BW; belangenafweging; maatstaf rechterlijke toetsing bij vragen van veiligheid en buitenlands beleid; beleidsruimte; beoordelingsruimte.

Spreker(s)

Peter-de-Beer.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Bekijk profiel