Hoge Raad 26 april 2020

ECLI:NL:HR:2013:BZ8766

Datum: 26-04-2020

Uitspraak naam: Bruscom

Onderwerp(en): Bewijsaanbod, recht op nadere bewijslastlevering na enquête

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 166 lid 1 Rv., Art. 353 lid 1 Rv., Art. 168, Art.170 Rv

Vernietiging ontbindingsovereenkomst arbeidsverhouding wegens dwaling of bedrog, vordering tot restitutie en schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen. Aanbod getuigenbewijs in hoger beroep, voldoende gespecificeerd bewijsaanbod, art. 166 lid 1 in verbinding met art. 353 lid 1 Rv. Door partijen in enquete en contra-enquete voor te dragen getuigen, art. 168 en 170 Rv, eisen van goede procesorde. Recht op nadere bewijslevering ten aanzien van hetzelfde feitencomplex na enquete.

Spreker(s)

mr.-T.R.-Hidma-image.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: