Hoge Raad 29 september 2023 Gerechtshof Amsterdam 26 september 2023 Rechtbank Gelderland 6 september 2023 Hoge Raad 25 augustus 2023 Rechtbank Limburg 18 juli 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2012:BV5560 Hoge Raad 27 april 2012

ECLI:NL:HR:2012:BV5560

Datum: 27-04-2012

Onderwerp: Inleiding

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Extern

Schadevordering op grond van tekortkoming in advisering door accountant; toepasselijkheid algemene voorwaarden. Onbegrijpelijk oordeel dat opdrachtgever en zijn kinderen gerekend moeten worden tot de in art. 6:235 lid 1 BW bedoelde personen die geen beroep kunnen doen op de vernietigingsgronden van art. 6:233 en 234 BW.

Ga naar uitspraak