Hoge Raad 27 januari 2012

ECLI:NL:HR:2012:BU7254

Datum: 27-01-2012

Onderwerp(en): Mondelinge behandeling

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 353 lid 1 Rv., Art. 347 lid 1 Rv., Art. 134 Rv., Art. 20 lid 2 Rv., Art. 20 lid 1 Rv., Art. 134 lid 1 Rv., Art. 353 Rv., Art. 2:248 BW

(Appel)procesrecht. Recht op pleidooi; art. 134, 353 Rv. Partijen hebben in beginsel recht op pleidooi; weigering pleidooi slechts in zeer uitzonderlijke gevallen; daartoe noodzakelijk dat sprake is van klemmende redenen of strijd met goede procesorde; afwijzing moet deugdelijk gemotiveerd met uitdrukkelijke vermelding redenen; rolreglement doet niet af aan in wet vastgelegde recht op pleidooi (vgl. HR 2 december 2011, LJN BT7596). Indien partij die pleidooi verzoekt noch in eerste aanleg, noch in hoger beroep haar standpunten mondeling ten overstaan van rechter heeft uiteengezet, moet verzoek in beginsel zonder meer worden toegewezen en dient motivering van afwijzing verzoek aan nog hogere eisen te voldoen. Door hof gegeven motivering voldoet niet aan deze eisen.

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

hoogleraar burgerlijk procesrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Petra-de-Bruin.jpg
mr. Petra de Bruin

senior rechter Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel
Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: