Hoge Raad 29 mei 2020

ECLI:NL:HR:2020:986

Datum: 29-05-2020

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Beroepsaansprakelijkheid advocaat; nalaten verjaring vordering te stuiten die aan cliënt was gecedeerd. Verweer dat stuiting zinloos zou zijn geweest omdat de cessie, naar achteraf is gebleken, niet was voltooid, waardoor cliënt geen rechthebbende op de vordering was; motivering.