Hoge Raad 29 oktober 2010

ECLI:NL:HR:2010:BN5612

Datum: 29-10-2010

Uitspraak naam: Heijmans c.s. /DLO

Onderwerp(en): Precontractuele kwesties

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht. Samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst tot oprichting c.v. Partijen verkeerden bij afbreken onderhandelingen overwijziging van de bestaande contractuele verhoudingen o.g.v. in samenwerkingsovereenkomst opgenomen verplichtingen niet in precontractuele fase. Ook bij vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat, staat het rechter vrij te beslissen dat niet aannemelijk is dat schade is geleden (vgl. HR 8 april 2005, NJ 2005, 371).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: