Hoge Raad 30 november 2018

ECLI:NL:HR:2018:2217

Datum: 30-11-2018

Onderwerp(en): Wie is contractspartij

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Letselschaderecht, Vastgoedrecht

Wetsartikelen: Art. 2:130 BW

Overeenkomstenrecht. Borgtocht. Is door tussenkomst van bestuurder vennootschap een overeenkomst van borgtocht tot stand gekomen tussen vennootschap en advocatenkantoor? Kribbebijter-maatstaf (HR 11 maart 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1877). Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: