Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Hoge Raad 1 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Hoge Raad 24 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2006:AU6093 Hoge Raad 31 maart 2006

ECLI:NL:HR:2006:AU6093

Datum: 31-03-2006

Onderwerp: Werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsziekten

Overige onderwerpen: Causaal verband

Rechtsgebiedenregister: Letselschaderecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Geschil tussen een asbestverwerkend bedrijf dat van 1961 tot 1975 werkgever was van een asbestmenger die in 1984 aan longkanker zonder voorafgaande asbestose is overleden, en diens weduwe over aansprakelijkheid op de voet van art. 7:658 BW; was zijn longkanker ook zonder asbestexpositie ontstaan?; zorgplicht werkgever tot het treffen van de vereiste veiligheidsmaatregelen, ook bij aanzienlijke kansverhoging verwezenlijking van onbekende gevaren door nalatigheid werkgever.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht