Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 16 januari 2024 Hoge Raad 1 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2018:678 Hoge Raad 4 mei 2018

ECLI:NL:HR:2018:678

Datum: 04-05-2018

Onderwerp: Uitleg werkingssfeer

Overige onderwerpen: Uitleg cao-bepalingen

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Arbeidsrecht. CAO Bouwnijverheid. Uitleg begrip ‘woning’ in art. 55 CAO; toepassing op arbeidsmigranten; recht op kosteloze huisvesting. Vraag of ‘woning’ hetzelfde betekent als ‘gewone verblijfplaats’.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten

mr. Jorn de Bruin

advocaat AKD Benelux lawyers