Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2016:2834 Hoge Raad 9 december 2016

ECLI:NL:HR:2016:2834

Datum: 09-12-2016

Onderwerp: Eisen aan aanbod getuigenbewijs HR 9 juli 2004, NJ 2005, 270 ( OZ Export Planten ) 3. Drempelverhoging in hoger beroep:

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: Extern

Vervolg op HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2643. Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). EU-Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG. Exhibitie. Art. 1019a, 1019b en 843a Rv. Wat zijn de maatstaven voor toewijzing van een exhibitievordering in verband met een beweerde IE-inbreuk? Thans prejudiciële vragen aan HvJEU over eventuele afwijkende maatstaven m.b.t. een nietigheidsverweer en voor een exhibitievordering jegens een derde.

Ga naar uitspraak