Hoge Raad 9 oktober 2020

ECLI:NL:HR:2020:1587

Datum: 09-10-2020

Onderwerp(en): Grondverwerking en staatssteun

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Art. 81 lid 1 RO. Overheidsprivaatrecht. Aankoop bedrijfsterrein door gemeente. Staatssteun? Gevolgen niet-aanmelden ex art. 108 lid 3 VWEU: gehele of partiële nietigheid (art. 3:41 BW)? Wettelijke rente over terugbetaling.