Hoge Raad 9 september 2005

ECLI:NL:HR:2005:AT4039

Datum: 09-09-2005

Onderwerp(en): Afstand van hoor en wederhoor door afspraak over volgorde uitlating na mondelinge behandeling

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 6 EVRM, Art. 3:300 BW, Art. 6:203 BW

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: